• Trường Công Lập Wichita Quy Tắc Ứng Xử  Học Sinh

  Kỳ vọng của chúng tôi về Hành vi  của Học sinh là gì?

  Tất cả học sinh được kỳ vọng sẽ cư xử lịch sự, chu đáo với sự quan tâm đến sự an toàn và phúc lợi của người khác ở trường, tại các hoạt động do nhà trường tài trợ và trên xe bus của trường được sử dụng để chở học sinh cho khu học chánh. Khu Học Chánh Công Lập Wichita sử dụng hai hệ thống kỳ vọng đối với hành vi của học sinh, CHAMPS (Nhà Vô Địch) và ACHIEVE (Đạt Được).


  CHAMPS là gì?

  CHAMPS là một hệ thống các kỳ vọng hành vi được sử dụng trong mỗi trường tiểu học của chúng tôi.

  CHAMPS giúp:

  • Củng cố các hành vi tích cực
  • Giảm sự gián đoạn trong lớp và giới thiệu đến các phòng ban
  • Cải thiện môi trường lớp học
  • Gia tăng hành vi làm việc của học sinh


  ACHIEVE là gì?

  ACHIEVE là một phần của một sáng kiến tiếp tục, toàn học khu được sử dụng trong các trường trung học cơ sở của chúng tôi.

  ACHIEVE cung cấp các chiến lược chủ động và tích cực để cải thiện:

  • Trách nhiệm và kỷ luật toàn trường
  • Hỗ trợ hành vi tích cực
  • Động lực
  • Văn hóa và môi trường học đường


  Báo Cáo Bắt Buộc

  Luật Kansas (KSA 38-2223 và 72-6143) có thể yêu cầu sự tham gia của các cơ quan bên ngoài như Bộ Trẻ em và Gia đình và thực thi pháp luật.

   

  Tại sao Chúng tôi có Quy tắc Ứng Xử của Học Sinh

  Mục đích của Bộ Quy Tắc Ứng xử Học Sinh viên của chúng tôi, phản ánh Chính Sách của Hội Đồng Giáo Dục của chúng tôi, là truyền đạt những kỳ vọng rõ ràng đối với hành vi của học sinh. Hành vi đúng đắn của học sinh là cần thiết để đảm bảo thành công trong học tập, an toàn và môi trường học tập tốt nhất có thể.


  Học sinh và Phụ huynh nên làm quen với các chính sách này:

  • P1462 - Hành Hung và/hoặc Tấn Công Nhân Viên Nhà Trường.
  • P1464 - Hạnh Kiểm Học sinh
  • P1465 - Rượu, Ma Túy, Dụng Cụ Ma Túy và / hoặc các Chất Kiểm Soát Khác
  • P1466 - Sở hữu hoặc Sử Dụng Vũ Khí
  • P1470 - Tìm Kiếm và Thu Giữ - Học Sinh và Tài Sản Cá Nhân và Cơ Sở Vật Chất của Nhà Trường
  • P2216 - Khách Đến Trường
  • P2361 - Liên Hệ của Nhân Viên Thực Thi Pháp Luật với Học Sinh
  • P5113 - Đình Chỉ và / hoặc Trục Xuất Học Sinh
  • P5116 - Can Thiệp An Toàn Khẩn Cấp
  • P5502 - Quyền Riêng Tư của Học Sinh

   
  Hãy xem lại những chính sách này hoặc bất kỳ chính sách nào của Hội đồng Giáo dục bằng cách truy cập usd259.org. Nhấp vào thanh "About WPS", sau đó nhấp vào Board of Education (Hội đồng Giáo dục) và đến  BOE Policies (Chính sách BOE).

   

  Hậu quả của việc vi phạm Quy tắc Ứng xử của Học sinh Và Chính sách của Hội Đồng Giáo dục là gì?

  Hậu quả có thể bao gồm:

  • Cảnh báo bằng miệng hoặc bằng văn bản đối với học sinh
  • Họp Học sinh
  • Mất các đặc quyền trong lớp học và / hoặc trường học
  • Họp Phụ huynh / Học sinh
  • Sửa chữa tác hại thông qua các chiến lược thực hành phục hồi
  • Loại bỏ khỏi lớp học
  • Mất đặc quyền được chuyên chở
  • Tạm giữ trong giờ ăn trưa, giam giữ sau giờ học và / hoặc trường thứ bảy
  • Đình chỉ trong trường (năm ngày học hoặc ít hơn)
  • Đình chỉ học ngắn hạn (10 ngày học hoặc ít hơn)
  • Chuyển trường khác
  • Gia hạn đình chỉ không quá 90 ngày học
  • Trục xuất khỏi trường không quá 186 ngày học

   

  Quy trình xử lý kỷ luật học sinh là gì?

  Thẩm quyền đình chỉ, đề xuất gia hạn việc đình chỉ hoặc đuổi học được ủy quyền cho hiệu trưởng hoặc người được chỉ định bởi Hội đồng Giáo dục trong Chính sách 5113 và luật pháp của Tiểu bang Kansas.

  Khi một học sinh bị đình chỉ ngắn hạn, học sinh đó phải được cung cấp một buổi điều trần không chính thức.

  Phiên điều trần bao gồm các quyền của học sinh:

  • Có mặt tại phiên tòa;
  • Được thông báo về các lời buộc tội;
  • Được thông báo về cơ sở buộc tội; và
  • Tuyên bố bảo vệ các lời buộc tội.

  Học sinh bị đề nghị bị đình chỉ kéo dài hoặc bị đuổi học sẽ được thông báo bằng văn bản về một phiên điều trần chính thức; cung cấp các quyền theo thủ tục tố tụng và cung cấp quy trình kháng cáo như được liệt kê trong Chính sách 5113.

  Khi xem xét các hành động có thể cho học sinh khuyết tật liên quan đến các hành vi vi phạm nội quy nhà trường, chính sách và quy định của trường thì quyền theo thủ tục tố tụng được đảm bảo theo Đạo luật Giáo dục Người khuyết tật (IDEA) và các đạo luật và quy định hiện hành của Kansas.

   

  Trường Công Lập Wichita: Tuyên Bố Không Phân Biệt Đối Xử

  Trường Công Lập Wichita cam kết đảm bảo một môi trường không có sự phân biệt đối xử và thúc đẩy môi trường mà tất cả nhân viên và học sinh có thể tham gia, đóng góp và phát triển hết khả năng của mình. Quấy rối và đối xử khác biệt sẽ không được phép hoặc không được tha thứ trong các Trường Công Lập Wichita. Trường  Công Lập Wichita không phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tôn giáo, giới tính, bản sắc giới tính, khuynh hướng tình dục, khuyết tật, tuổi tác, tình trạng cựu chiến binh hoặc các phân loại được bảo vệ hợp pháp khác trong các chương trình và hoạt động của nó. Tất cả nhân viên của Trường Công lập Wichita có trách nhiệm hỗ trợ tuyên bố này.

  Những người sau đây được chỉ định để xử lý các câu hỏi liên quan đến tuyên bố không phân biệt đối xử:


  Điều Phối viên Mục 504 cho người Trưởng thành và
  Điều Phối viên Title IX Coordinator cho người Trưởng thành và Học sinh
  903 South Edgemoor, Wichita, KS 67218
  (316) 973-4420

  Điều Phối viên Mục 504 cho Học sinh
  903 South Edgemoor, Wichita, KS 67218
  (316) 973-4475

   

  Bấm vào đây để xem bản in được của Quy tắc Ứng xử của Học sinh.

Last Modified on April 9, 2021