THÔNG TIN VỀ QUYỀN LỢI CỦA CHƯƠNG TRÌNH DINH DƯỠNG TRẺ EM

 • PHỤ HUYNH CÓ THỂ TÌM HỖ TRỢ TẠI ĐÂY ĐỂ:

  • Đơn đăng ký Quyền lợi Bữa ăn Miễn phí và Giảm giá
  • Thanh toán bữa ăn
  • Tài khoản bữa ăn
   
  Trẻ em cần có các bữa ăn lành mạnh để học. Trường Công lập Wichita cung cấp các bữa ăn lành mạnh mỗi ngày học. Con bạn có thể đủ điều kiện nhận các bữa ăn miễn phí hoặc các bữa ăn giảm giá. Hộ gia đình của bạn phải trả toàn bộ giá tiền ăn uống cho (các) học sinh của bạn cho đến khi đơn đăng ký được xử lý; bạn sẽ được thông báo khi đơn đăng ký của bạn được chấp thuận hoặc bị từ chối. 
   
  Vui lòng xác minh rằng địa chỉ gửi thư của bạn là chính xác tại trường học của con bạn để bạn có thể được thông báo. Nếu bạn muốn được thông báo bằng phương thức điện tử, vui lòng cung cấp một email hợp lệ trong đơn đăng ký của bạn. Nếu bạn không nhận được thư trong vòng mười ngày làm việc, hãy liên hệ với Dịch vụ Dinh dưỡng.  
   

GIÁ BỮA ĂN CHO NĂM HỌC 22-23


 •  

TRỢ CẤP BỮA ĂN MIỄN PHÍ VÀ ĐƯỢC GIẢM

 • Có gì Mới?

 • 1 - Những điều quý vị cần biết TRƯỚC KHI Nộp đơn

 • 2 – Điền Đơn bằng Cách nào?

 • 3 – Cần Giúp Đỡ? ADD LINKS

 • 4 - Làm gì bây giờ?

 • 5 - Làm cách nào để nhận được khoản phí đã giảm? UPDATE CONSENT LINK

 • Thư gửi cha mẹ hàng năm

 • Yêu cầu thư đủ điều kiện

 • Ứng dụng Quyền lợi Bữa ăn Miễn phí / Giảm giá của Câu hỏi thường gặp

 • Cổng thông tin dành cho cha mẹ Titan của Câu hỏi thường gặp

 • Con nuôi / em

 • Nguyên tắc đủ điều kiện thu nhập

 • Trẻ em được thể chế hóa

 • xác minh

THANH TOÁN BỮA ĂN VÀ TÀI KHOẢN BỮA ĂN

 • Chính sách của Hội đồng Giáo dục

 • Câu hỏi thường gặp

 • Tài khoản bữa ăn - Người lớn không phải là nhân viên

 • Tài khoản Bữa ăn - Sinh viên

 • Yêu cầu hoàn lại tiền

 • Giới hạn chi tiêu UPDATE LINKS

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI