• 2020/2021 DAILY SCHEDULE

  Remote Schedule (Current NEM Schedule)

  7:00 – 8:30      1st period

  8:35 – 10:05    3rd period

  10:10 – 11:40  5th period

  11:40 – 12:30  Lunch

  12:30 – 1:17    Advocacy 

  1:22 – 2:10      7th period


  Inperson Schedule (when we offer classes in building)

  First Semester

  7:00 – 8:30      1st period

  8:35 – 10:05    3rd period

  10:10 – 12:25  5th period with Split Lunch

  1st Lunch

  Lunch 10:05-10:45

  Class 10:50-12:25

  2nd Lunch

  Class 10:10-11:45

  Lunch 11:45-12:30

  12:30 – 1:17    Advocacy 

  1:22 – 2:10      7th period


  Second Semester

  7:00 – 8:30      2nd period

  8:35 – 10:05    4th period

  10:10 – 12:25  6th period with Split Lunch

  1st Lunch

  Lunch 10:05-10:45

  Class 10:50-12:25

  2nd Lunch

  Class 10:10-11:45

  Lunch 11:45-12:30

  12:30 – 1:17    Advocacy

  1:22 – 2:10      7th period